Nhà Hàng
Với không gian rộng trong nhà chúng tôi phục vụ tại chỗ nhưng món ăn đặc sản mang đậm nét văn hóa địa phương

Ẩm thực
Ẩm thực
Ẩm thực
Ẩm thực
Ẩm thực
Ẩm thực