VuLinh Family-Homestay
Là Kiến trúc nhà truyền thống của người Dao, Nhà chủ yếu bằng gỗ và tre, nhà cao và rộng để phục vụ các nghi lễ của gia đình, và đón tiếp các đoàn khách lớn ở lại. Từ xa xưa người Dao đã quen sống và làm nhà ở gần rừng núi, để bảo vệ mình trước thú rừng ăn thịt và thời tiết khắc nhiệt tại khu vực. Người Dao đã làm nhà sàn để ở và tránh những con thú ăn thịt cũng như thời tiết khắc nhiệt đó tại Việt Nam.