Nơi đây là nơi hội tụ gặp gỡ và giao lưu văn hóa của các dân tộc anh em

 

giao lưu văn hóa cùng người dân địa phương
giao lưu văn hóa cùng người dân địa phương